Kringboekje Samen met de vrouwen

Medio 2018 verscheen er bij Boekencentrum een nieuw boekje ‘Samen met de vrouwen’. U kunt het hier Bestellen 

Het boekje is geschikt voor kringen en Bijbelstudie verenigingen. Het gaat hierin over wat de Bijbel zegt over  de verschillen tussen mannen en vrouwen? Wat betekent dat voor hun plaats in de kerk? Is het de wil van God dat alleen mannen leidinggevende bedieningen of kerkelijk ambten vervullen?

Dit thema roept veel discussie op in de kerken. De auteurs van dit bijbelstudieboek zijn blij met mannen en vrouwen in de kerk. Zij willen graag een open gesprek over dit thema in de kerk stimuleren. Ze hebben oude en nieuwe inzichten opgediept uit de Bijbel; inzichten die erop wijzen dat God ook vrouwen roept om samen met mannen de gemeente te dienen.

De toegevoegde gespreksvragen en stellingen maken deze uitgave heel geschikt voor gebruik op bijbel- en gesprekskringen, bespreking in een kerkenraad of tijdens gemeenteavonden.

Samen met de vrouwen definitief