Artikelen over MV kerk

(NB De plaatsing van artikelen van anderen is geen wederzijdse steunbetuiging)

MEEST RECENT

Nieuwe vrijmaking is een bovenschriftuurlijke gewetensbinding (artikel van J. Kamphuis) 20190617

Is de vrouw gelijkwaardig? door ds. B. Loonstra 20190603

Hermeneutiek en het M-V-besluit. Analyse van het denken van dr G.A. van den Brink 20190531

Bezwaarden waarheen? (doel en gevolgen van van revisie vragen aan de GS Goes) door mr. E. Bos 20190515

Wat baat het u dat u dit alles gelooft?  20190419

Is de Bijbel steeds duidelijk

Selderhuis en de vrouw in de CGK door ds. B. Loonstra 20190402

De GKv en de.Schriftkritiek door Fokke Pathuis

Bestaat dat – gereformeerd Bijbel lezen- nav dr. P. Boonstra over de priesterlijn door Henk Folkers

B. Loonstra Meedenken met Paulus recensie, door ds. W. de Bruin 

B. Loonstra Meedenken met Paulus recensie door Fokke Pathuis

B. Loonstra Meedenken met Paulus -recensie Maarten Verkerk 

Mannen- en vrouwenrollen liggen niet vast (Verkerk&Verkerk)

M. & N. Verkerk Soms zien we veranderingen niet zoals ze zijn –   Obstakels in het man, vrouw en ambt debat 

R.J. Vreugdenhil: In gesprek over Man/vrouw en Ambt:  https://www.gkvcapelle.nl/index.php/man-vrouw-en-ambt

ROND DE SYNODES

Zwijgteksten omstreden-Oosterhuis-Dorland 20190501
Man vrouw en ambt (studie GKv Amersfoort-De Horsten tbv a.s. synode) 20190130
Beantwoording vragen van synodeleden over M/V-rapport 2017
Het revisieverzoek van Capelle ad IJssel- Noord gewogen, door ds. H. Folkers
Revisie 1 (Emo Bos)
Revisie 2 Onbeperkt? (Emo Bos)

ALGEMEEN

Alternatieve feiten – (Column van Maarten Verkerk)

Het kerkelijk huwelijksformulier (Emo Bos) 

Schriftverlating, een brief aan mijn bezwaarde broeders en zusters van Emo Bos

Rachel Held Evans: Patriarchy doesnt protect women. A response to John Piper

Het DNA van de Vrijmaking door Henk Folkers

Piper en Grudem 2e editie  door Henk Folkers

Artemis, Baudet, Jezus of Aïsja – Over (positie van) vrouwen en de kerk door Matthijs Haak

Bijbelse vrouwelijke ambtsdragers (Matthijs Haak)

Christelijk Nederland terug naar godsopenbaring in heel de Bijbel door Matthijs Haak

Kerken aan zet door Roel Heida

Eén jaar na de GKV-besluiten over de vrouw in het ambt, door ds L.E. Leeftink

Kathy Keller – Waarom het ambt ‘only for men’ is, door Ernst Leeftink

Kathy Keller- Evaluatie van Jesus Justice and Gender Roles (Marg Mowezko)

Apologie Deformatie of Reformatie door J.H. Lindeboom

Bas Luiten Stil leven

Fragment van een preek over Galaten 3,28 van Fokke Pathuis

Man, vrouw en ambt (Inleiding gemeenteavond) 28-01-2019, door Fokke Pathuis

Gaven of roeping; weerwoord mr. D.A.C. Slump in het Reformatorisch Dagblad

 

BIJZONDERE ONDERWERPEN

NASHVILLE STATEMENT

Nashvilleverklaring besproken. Maarten en Nienke Verkerk in CW Opinie Jan 2019

Nashville- een vrucht uit onzuivere bron door H. Folkers

Standpunten overzicht Kerk van de Nazarener inzake M/V en de Nashville Verklaring , Door Antonie Holleman

 

ONDERGESCHIKTHEID VAN DE VROUW

Het Trinity Debat (De Drie- eenheid in geding)

Piet Dorland Baldwin en Köstenberger over authentein, januari 2019

Piet Dorland Wie leerden de ondergeschiktheid van de Zoon. Grudem over Chrysostomos en 1 Korintiërs 11v3

Ondergeschikt (Fokke Pathuis)

John Piper: Vrouwen mogen geen docent theologie zijn; moeten we daarover boos worden? (Martin Saunders)

Stovenzetster (Red/G.J. Schutte)

 

SCHEPPINGSORDE

Scheppingsorde door Henk Folkers-

 

ZWIJGTEKSTEN

Over zwijgteksten gesproken door Melle-Oosterhuis

P. Niemeijer, Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk (samenvatting door Fokke Pathuis)

P. Niemeijer, Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk (recensie van Fokke Pathuis)

P. Niemeijer, Over zwijgteksten scheppingsorde en Geesteswerk (recensie van Maarten Verkerk, juni 2018)

B. J. Oropeza Zwijgteksten vandaag (vert. F. Pathuis)

Zwijgteksten (Fokke Pathuis)

 

HERMENEUTIEK

Tekst en context (door Baffes nieuw boek, 20181024)

Hermeneutiek in recht en theologie (Emo Bos)

MV , ambt en homoseksualiteit Pep lezing van Ad de Bruijne

Lezen we de bijbel anders? (K. Eefting) 

Wasti’s nee = klein voorbeeld van hermeneutiek (ds. D. de Jong)

Het biblicisme van de puriteinen van Massachusetts (A.A. van Schelven)

Argwaan- Over de nieuwe hermeneutiek (Bob Wielenga)

 

HISTORIE

100 JAAR GELEDEN-Christelijke boeken over vrouwen en emancipatie

De GKv en de.Schriftkritiek F. Pathuis

1001 VROUWEN IN DE 20STE EEUW (tentoonstelling)

De exegese van de MV-teksten in de 20e en 21e eeuw ( Fokke Pathuis)

 

TIJDSGEEST EN CULTUUR

Jezus doorbreekt de cultuurstrijd (M&N Verkerk, M. Haak)

De vrijgemaakte worsteling met de patriarchale cultuur door Fokke Pathuis

Tamar en de MV-ambt discussie (Fokke Pathuis)

Vrouw in ambt door kritiek op de tijdgeest-Gerrit. Glas en Maarten Verkerk

Tegenstanders vrouw in het ambt staren zich blind op tijdsgeest- Glas & Verkerk in RD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties